Välkommen till Sörmlands musikarkivs hemsida!

Det var Södermanlands Spelmansförbund som tog initiativ till etableringen av Sörmlands musikarkiv. Formellt var det ett pilotprojekt under tre år och syftet var att det senare skulle vidgas till att omfatta flera musikgenrer.

Någon fortsättning efter den första projektetappen har inte kommit till stånd och allt material är nu flyttat till Södermanlands Spelmansförbunds hemsida.

 

Gå till spelmansförbundets hemsida 

Gå direkt till Samlingarna

 

 

                                                                                                                                   

       Uppdaterad 2013-01-27
Startsida
©  Sörmlands musikarkiv och resp. rättsinnehavare